Katılım Şartları

“TOSFED YILDIZINI ARIYOR”  Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve FIAT işbirliğiyle düzenlenen bir sosyal sorumluluk projesidir. Proje kapsamında başvurusunu gerçekleştiren kişiler işbu Katılım Koşullarına tabi olduklarını kabul etmekle birlikte, işburada belirtilen ve beyan edilen gerekli şartları sağladıklarını da kabul ve beyan etmiş sayılmaktadırlar. Projeye katılımlar, işbu Katılım Koşulları ile halin icabına göre geçerli kanun ve diğer ilgili mevzuatın emredici hükümlerine tabi olacaktır.

PROJENİN AMACI

TOSFED, işbu Projeyi gerçekleştirmekle birlikte gençleri pistlerde yarışmaya teşvik etmeyi, yeni ve yetenekli sürücüler keşfetmeyi, otomobil sporlarına ilgi uyandırmayı ve yetenekli sürücülere profesyonel yarış kariyeri imkanı sunmayı hedeflemektedir. Proje, otomobil sporlarına ilgisi olan, 30 yaş ve altında ve ehliyet sahibi olması kaydıyla işburada belirtilen diğer şartları sağlayan tüm kadın ve erkek sürücülerin katılımını hedeflemektedir.

KATILIM ŞARTLARI

Projeye katılacak kişilerin aşağıdaki şart ve koşullara haiz olması gerekmektedir:
• 18-30 yaş arasında olmak (01.01.1993 yılı ve sonrası doğumlu olmak)
• Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak,
• Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli B Sınıf Sürücü Belgesi sahibi olmak,
• Herhangi bir şekilde Adli Sicil Kaydı bulunmayan,
• En az orta öğretim mezunu,
• Kilo Boy Endeksi; maksimum ‘Boy + 10 kg.’ olmak, (Örnek olarak 1.76 boy en fazla 86 kg. olabilir)
• Karting branşı haricinde herhangi bir TOSFED sportif lisansına sahip olmamak,
• Daha önceki sezonlarda TOSFED Yıldızını Arıyor finallerinde yarışmaya hak kazanarak, proje sonunda ilk 3’e girmemiş olmak,
• TOSFED Yıldızını Arıyor Sürücü Sportif Belgesi almış olmak.
• Deprem bölgesinden başvuracak kişiler için 2023 yılı itibariyle ilgili illerde ikamet ediyor olmak.

NOT : 21-22-23-24 Haziran tarihlerinde yapılan ilk elemelere katılan ve elenen adaylar, ikinci elemelere katılamazlar.

TOSFED Yıldızını Arıyor projesi ile ilgili sorularınız için [email protected] e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

DOĞAL AFET BÖLGESİ KATILIMCILARI İÇİN ÖZEL HÜKÜMLER

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremler nedeniyle Afet Bölgesi ilan edilen KAHRAMANMARAŞ, HATAY, ADIYAMAN, OSMANİYE, GAZİANTEP, ADANA, KİLİS, MALATYA, DİYARBAKIR, ŞANLIURFA ve ELAZIĞ illerinden başvuracak kişilere yönelik özel bir kategori oluşturulmaktadır. Bu kategoride ilk elemeler için 25 (yirmi beş), ikinci elemeler için 25 (yirmi beş) kişi olmak üzere toplam 50 kişilik bir kontenjan ayrılmıştır.

Deprem Bölgesinden Projeye başvuru yapacak toplam 50 (elli) kişinin ulaşım, konaklama ve Proje kayıt masrafları TOSFED tarafından karşılanacaktır. Bu kategori kapsamında belirlenecek katılımcıların, ikamet ettikleri şehirden Projenin gerçekleştirileceği yere ulaşım masrafları, ilgili tarihteki rayice göre belirlenecek ve harcama belgesinin (şehirlerarası otobüs bileti vb.) ibrazı ile ilgili katılımcıya ödenecektir. Konaklama imkanı ise Proje organizatörleri tarafından sunulacaktır. Bu kategori kapsamındaki katılımcılardan herhangi bir kayıt, katılım ve lisans ücreti alınmayacaktır.

Bu kategoride Projeye katılmak isteyen kişilerin, yukarıda belirtilen sayıları aşması durumunda; bu kategoride katılmaya hak kazanacak kişiler, başvuru sırasına göre tespit edilecek olan ve her eleme için ilk başvuran 100 (yüz) kişi içerisinden resmi usul ve esasa uygun olarak çekilecek kura ile tespit edilecektir.

Katılımcı kişilerin bu kategoride değerlendirilebilmesi için başvuru tarihinde ilgili illerde ikamet ettiğine ilişkin ikamet kayıt belgesi sunması gerekmektedir. Proje süresince ilgili kişinin ikametinin değiştiğinin tespiti halinde, TOSFED işbu kişileri diskalifiye etme hakkına sahiptir.